Hírek

Tervezzük meg a gyümölcsösünket
Tervezzük meg a gyümölcsösünket témában szervez a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány az Etédi Polgármesteri Hivatallal együttműködve egy egynapos képzést az ECO-MOTIVE projekt keretében. 
 
 
Bővebben...:
Multiplikációs rendezvény Lókodban
 
A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány az ECO-MOTIVE projekt keretében egy egynapos faoltási gyakorlatot szervez Lókodban, ahol egy ökológiai alapon működő hagyományos gyümölcsöskert kialakítását indítottuk el a Lókodi Ifjúsági Alapítvánnyal partnerségben. 
Bővebben...:
Faoltási képzés Lókodban

A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány az ECO-MOTIVE projekt keretében egy egynapos faoltási gyakorlatot szervez Lókodban, ahol egy ökológiai alapon működő hagyományos gyümölcsöskert kialakítását indítottuk el a Lókodi Ifjúsági Alapítvánnyal partnerségben.

Bővebben...:
Képzések a Tündérkert program keretében

A székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Tündérkert program keretében december óta gyűjti a hagyományos gyümölcsfákról az oltóvesszőket. 2015 januárjától rendszeresen tart oktatást magról való szaporításról, oltóvesszőgyűjtésről és tárolásról, illetve különböző oltási gyakorlatokat ismertet az egynapos képzések során.

Bővebben...:
A tájfajták szerepe a fenntartható vidékfejlesztésben - konferencia program

Helyszín: Székelyudvarhelyi Művelődési Ház, Tamási Áron utca 15.

Bővebben...:

1. BEVEZETŐ

A Civitas Alapítvány egy regionális szintű, közösségalapú gazdaságfejlesztést indított el az udvarhelyszéki falvakban. Kezdeményezése célja felkarolni a gazdákat és a kistermelőket, példát mutatni és segítséget nyújtani nekik abban, hogy a hagyományos gyümölcsösök gondozásával, a gyümölcsből készített termékek értékesítésével fenntarthatóbbá tegyék közösségeiket, környezetüket, és helyben biztosítsák a megélhetésüket.

2. A TÉRSÉG

Udvarhelyszék főleg dombvidéki terület, ahol évszázadok óta a legfőbb jövedelemforrás az állattenyésztésből, illetve a gyümölcstermesztésből származott. A gyümölcstermesztés Udvarhelyszék alacsonyabb fekvésű dombvidékeire, tehát a térség déli-délnyugati részeire jellemző.

Találunk néhány olyan gyümölcsfajtát, amelyek falvakat jellemeznek. Így Oroszhegy a szilvából készült pálinkájáról híres, Szentkirály, Tibód, Szenttamás és Székelyszentmihály az aszalt szilváról, Sükő, Farcád és Küsmőd a cseresznyéről, míg Homoródalmás, Rugonfalva, Székelyszentmihály, Firtosváralja, Tarcsafalva, Tordátfalva és Farkaslaka az almájáról és körtéjéről. A magasabb fekvésű dombságokra és a hegyvidékekre az erdei gyümölcsök jellemzőek, amelyeknek begyűjtése által a családok nemcsak a házi lekvár, aszalvány és szörp alapanyagát biztosították, hanem teaként, valamint gyógyszerként is használták.

3. A KEZDEMÉNYEZÉS ELŐZMÉNYEI

A hetvenes évek alatt vidékünkön az állam intenzív gyümölcstermesztést indított el, amely a természeti sokszínűség megkárosításához és az őshonos gyümölcsfajták szinte teljes kipusztulásához vezetett.

Ezért szükséges, hogy összefogással, hittel és kitartással elindítsuk azt a folyamatot, amely a hagyományos gazdálkodásra alapozva fellendíti a térség tájgazdálkodó szellemét, és a helyi termékek értékesítése által újra jövedelmezővé teszi a gyümölcstermesztést.

A projekt kezdeményezése 2008 nyarára nyúlik vissza, amikor egy előzetes felmérést készítettünk azokban az udvarhelyszéki falvakban, amelyek kedvező földrajzi elhelyezkedésüknek köszönhetően régi gyümölcsfajtákban gazdagok. Találtunk olyan falvakat is, ahol több mint 40 féle alma, körte, szilva, cseresznye, meggy stb. található.

Sajnos ezek a gyümölcsösök nagyon elhanyagolt állapotban vannak. Az embereknek kevés lehetőségük van a gyümölcs értékesítésére.

A hagyományos szakmai tudás is kiveszőben, hiszen egyre fogyatkozik azoknak az idősebb embereknek a száma, akik annak idején az iskolában tanultak fát oltani, szaporítani, metszeni, gondozni. Értékes tudásuk és tapasztalatuk átöröklése veszélyben van.

4. A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

A célkitűzések elérése érdekében a következő tevékenységekre kerül sor:

a. feltérképezzük és kielemezzük Udvarhelyszék régi gyümölcsöseit. Különösen azokra a falvakra fektetünk nagy hangsúlyt, amelyek régi és gazdag állománnyal rendelkeznek. A begyűjtött információk egy oktatási anyag részét képezik.

b. Képzéscsomagot állítunk össze a helyi gazdák számára. A közel egyéves képzési program a következő főbb témaköröket tartalmazza:
- vidéki térségek gazdasági önszerveződése;
- hagyományos gyümölcsfajták ismerete, ápolása és szaporítása;
- a régi gyümölcsfajták gazdasági értéke és piaci lehetőségei;
- hagyományos termék-előállítás az élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfelelően.

c. folyamatosan frissülő Üzleti Fejlesztési Csomagot dolgozunk ki minden gyümölcstermékre, amely tartalmazza a piackutatás eredményeit, a megvalósíthatósági tanulmányokat, a fejlesztési javaslatokat, illetve a marketing stratégiák elkészítését. Az oktatás során a Csomag bemutatásra kerül, és a képzésen résztvevők megismerkednek a használati módjával is.

d. Vidékfejlesztési Forrásközpontot hozunk létre, mely keretében szaktanácsadást és folyamatos segítségnyújtást biztosítunk az érdekelt gyümölcstermesztőknek és feldolgozóknak a következő területeken:
- mezőgazdasági vállalkozás indítása és vezetése;
- helyi termék előállítása (nyersanyag, technológia, eszközök, csomagolás stb.);
- mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás;
- piaci lehetőségek felkutatása és közvetítése.

e. Nyitott konyhát hozunk létre Udvarhelyszéken. A hagyományos gyümölcstermékek piaci értékesítés céljából történő előállításának egyik nagy akadálya az élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfelelő feldolgozó központok hiánya. Pótlása érdekében kialakítjuk azt a kis feldolgozót, ahol a hagyományos receptjeik alapján a gazdaasszonyok megfelelő körülmények között készíthetik el termékeiket.  Így születik meg az a sokszínű termékcsalád, amely a fogyasztó számára különlegességet és plusz értéket jelent az által is, hogy gyümölcsfajta, település és előállító szerint is beazonosíthatja az egyes ízvilágokat. A termék személyiséget kap.

f. Jó példákat gyűjtünk össze és teszünk közzé. Olyan hazai és külföldi sikertörténeteket kutatunk fel és mutatunk be a képzés során, amelyek a helyi adottságokra és közösségekre alapozva sikeres gazdaságfejlesztéseket tudtak generálni és fenntartani. Ezáltal kívánunk hozzájárulni a térség önszervező képességének a fejlesztéséhez, valamint a vidéki gazdák vállalkozó szellemének a kialakításához.

g. Tájékoztató és reklámkiadványokat készítünk, melyeknek egyrészt az a céljuk, hogy szemléletváltást indítsanak el úgy a gazdák, mint a feldolgozók és a fogyasztók körében, másrészt, hogy felhívják a figyelmet és tegyék ismertté azokat a helyi természeti értékeket, amelyek megőrzése és ápolása hosszú távon a térség gazdasági fellendüléséhez vezet.

h. Munkafüzetet állítunk össze a gyerekek és fiatalok részére, amely segíti őket megismerni és bemutatni a környezetükben található gyümölcsökkel kapcsolatos értékeket.

i. Termékkatalógust állítunk össze, benne bemutatásra kerülnek az értékesítésre felkínált gyümölcstermékek, a származási helyük, valamint az előállító elérhetőségei is.

j. Közösségi eseményeket szervezünk, melyek révén a falvakban és Udvarhelyszék szintjén összekapcsoljuk és együttműködésre serkentjük a hagyományos gyümölcstermesztésben és feldolgozásban érdekelt személyeket.

k. Évente megszervezzük az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivált, amely jó alkalom arra, hogy a vásárlók megismerjék az udvarhelyszéki gyümölcsöket, az ezekből előállított termékcsaládokat.

5. A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ KÖZÖSSÉGEK

Olyan udvarhelyszéki közösségekkel működünk együtt, ahol hagyomány a gyümölcstermesztés, és ahol vannak emberek, akik hosszú távon ezzel akarnak foglalkozni.

6. VÁRT EREDMÉNYEK 

 • A projektbe legalább 10 udvarhelyszéki közösség kapcsolódik be.
 • Több mint 20 gyümölcstermesztési szakembert képezünk ki.
 • Létesül egy nyitott konyha a térségben.
 • Legalább 15, „Székelygyümölcs” márkanévvel ellátott terméket állítunk elő, és vezetünk be a piacra.
 • Behozzuk a köztudatba a helyi gyümölcstermesztés fontosságát.
 • Újra felfedezzük az egészséges helyi termékek értékét.

7. PARTNEREINK

 • Agora Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport
 • Marosvásárhelyi Egyetemi Társaság
 • MÜTF Egyesület
 • Norgesvel
 • Udvarhelyszéki Magyar Gazdák Egyesülete

A helyi gyümölcsfajták elődeink gondos keze munkája révén alakultak ki és maradtak meg napjainkig. Tegyünk közösen, hogy a fennmaradt gyümölcsfáink termésének íz-, illat- és zamatvilágát unokáink is élvezhessék!